Favorite Comment

Just a Pain in the Parlor (1932)

Chia sẻ:
 
 
 
 

Just a Pain in the Parlor ( 1932) là  Phim Hài bộ phim được đạo diễn  George Marshall và đóng vai chính  Harry Sweet, James Donlan

Xếp hạng : bởi 3945 người dùng

Phát hành : Apr 25, 1932

Thời gian chạy:  0 tối thiểu

Thể loại: Phim Hài

Sao: Harry Sweet, James Donlan, Cecil Cunningham, Harry Bowen

Giám đốc: George Marshall

Chất lượng :