Favorite Comment

The Rapture (1991)

Chia sẻ:
 
 
 
 

The Rapture ( 1991) là  Phim Bí Ẩn bộ phim được đạo diễn  Giovanna Ottobre-Melton và đóng vai chính  Mimi Rogers, David Duchovny

Xếp hạng : bởi 3945 người dùng

Phát hành : Oct 04, 1991

Thời gian chạy:  100 tối thiểu

Thể loại: Phim Bí Ẩn, Phim Chính Kịch, Phim Giả Tượng

Sao: Mimi Rogers, David Duchovny, Patrick Bauchau, Kimberly Cullum

Giám đốc: Giovanna Ottobre-Melton

Chất lượng :